Politik Creeper Politik bloggar

Sökresultat

Webbsida   Välkommen till portalen EU-kritik.se!   Varför? Numera kommer största delen är våra lagar till på initiativ av EU-kommissionens tjänstemän och utformas av dem. Politiska beslut på alla nivåer härrör till större delen från EU. Långsamt upptäcker svensk[...]
Webbsida   EU-nyheter från EU-parlamentet                                       (Denna sida är inaktuell   -  vi avvaktar läget när n[...]
Webbsida Regionala organisationer och grupper   Dessa verkar i en del av landet, och kan vara självständiga eller regionala avdelningar av riksorganisationer med säskild EU-kritisk profil och verksamheter.     Stockholmsområdet   Nätverket för EU-kritik i Stockholms Län     Medlemsorganisat[...]
Webbsida Nationella EU-kritiska organisationer   Här listas organisationer, med olika typer av kritiska ögon på EU. från sådana som vill att Sverige lämnar Unionen, till sådana som i sin politik har en ambition att begränsa EU:s alltmer ökande makt och breddade ansvarsområden. De listas endast med[...]
Webbsida Nätverket för EU-kritik i Stockholms län Nätverket är i nuläget vilande, och har ingen aktivitet utöver att inbland denna hemsida uppdateras.   Aktuell verksamhet för EU-kritisk bevakning  finns till exempel hos    Forum för EUdebatt    och Folkrörelsen Nej [...]
Webbsida Sverige i EU-parlamentet C.a 70 % av alla nya lagar i Sverige kommer från EU-systemet. I en stor del av dessa är parlamentet inblandat, de kan stoppa och ändra många förslag som ett led i beslutsgången.   Här finns lite speciallänkar, med redovisning sedan EU-parlamentsvalet 7 juni 2009, med uppdateri[...]
Webbsida Hur EU-grundlagen (Lissabonfördraget) godkändes Fördraget har tlll sist efter 9 års försök från EU-ledarna godkänts (efter att under resans gång formellt underkänts 3 gånger).  Den 1 december 2009 trädde fördraget i kraft. Irländarna lät sej övertalas att r&oum[...]
Webbsida Tips på EU-kritiker att kryssa   Detta är ett försök till analys av partiernas och kandidaternas ståndpunkter när det gäller de grundläggande frågorna om EU:s makt, överstaligheten/likriktningen  som princip, det demokratiska underskottet mm.  Var hittar man EU-kritikerna?  Vi[...]
Evenemang Eva-Britt Svensson, EU-parlamentariker för vänsterpartiet, belyser ämnet sexslavhandel och prostitution [...]
Evenemang Samtal om finans- och eurokrisens orsaker och om hur en vänsterpolitik ser ut för att ta oss ur krisen. Medverkande: Ulla Andersson och Jonas Sjöstedt, bägge riksdagsledamöter för Vänsterpartiet. Samtalsledare: Carl Tham. [...]
Blogg EU-kritiks bloggare representerar olika politiska grunduppfattningar, men har den EU-kritiska inställningen gemensamt (utom José måhända). Var och en är ansvarig för sin egen text, vi söker dock undvika inrikespolitiska passningar åt varandra. Man kan välja att se alla inlägg från en författare genom att klicka på namnet i höge[...]
Blogg För kännedom: det är idag exakt en månad tills riksdagen ska klubba igenom Lissabonfördraget. Inga undantag har förhandlats fram gällande svenska kollektivavtal, trots att förhandlingsläget är urstarkt. Irlands nej till fördraget förtigs och det finns ännu ingen officiell lösning på hur man ska hantera det faktum att irländarna f[...]
Blogg Det finns ett mycket vanligt argument, som EU-anhängare använt mot mp och v i många år, och som mp:s ledning också haft svårt med, enligt Maria W.  Senast noterade jag det presenterat av Stephan Wagner på Helsingborgs Dagblad i denna form: "Men det är ändå lite märkligt att vänsterpartiet, trots målsättning är att lämna gemenska[...]
Blogg Med anledning av LSU:s kampanj Rösta 7e juni. Kalleankaparlamentet är ett minne blott. Eller: Diskussionsklubben är upplöst. Så skulle man lite respektlöst och kaxigt kunna beskriva de senaste årens utveckling i EU-parlamentet. Maktöverföring med sjumilakliv mot Europas Förenta Stater är ett faktum. Oavsett vad man tycker om det, så [...]
Blogg Mest glädjande i gårdagens valresultat är framgångarna för de EU-kritiska partierna på Irland och i Storbritannien. Det innebär troligen att Lissabonfördraget kan stoppas genom folkomröstning i de två länderna. Valresultatet i Sverige gav piratpartiet en plats i EU-parlamentet vilket visar att svenska folket inte vill ha avlyssning[...]
Blogg Vi lämnar här plats åt en valanalys av Gösta Torstensson, chefredaktör för Kritiska EU-fakta, eftersom den påtagligt avviker från hur de stora medierna resonerat, och också behandlar hela EU. Mångfald i debatten är att föredra. Överge inte kravet om att Sverige ska lämna EU För Vänsterpartiet blev EU-valet ett stort baksla[...]
Blogg LO ska verka för att det till EU:s fördrag fogas ett socialt protokoll som slår fast att grundläggande mänskliga rättigheter inte är underordnade de ekonomiska friheterna på den inre marknaden. I händelse av konflikt ska mänskliga rättigheter ha företräde. Det beslutade LO-kongressen när man diskuterade EU-frågan. I sitt öppning[...]

Coding by Campbell & Lilja Web Design