Politik Creeper Politik bloggar

Sökresultat

Webbsida   Välkommen till portalen EU-kritik.se!   Varför? Numera kommer största delen är våra lagar till på initiativ av EU-kommissionens tjänstemän och utformas av dem. Politiska beslut på alla nivåer härrör till större delen från EU. Långsamt upptäcker svensk[...]
Webbsida Så funkar EU-Sverige i dag   Se bild över hur det gick till förr   Se bild över hur besluten går tilll i dag   Innan EU-inträdet styrdes Sveriges politik formellt enbart i samverkan mellan riksdag och regering. Folket valde riksdagen, riksdagen utsåg en statsminister som riksdagsmajoriteten kund[...]
Webbsida När svensk förvaltning blir EU-organ Åsa Vifell En mängd politiska beslut som rör Sverige fattas nuförtiden på europeisk eller internationell nivå, långt från den riksdag som medborgarna röstat fram. Några exempel på internationella eller europeiska regler är barnkonventio[...]
Webbsida KALE - Kristdemokrater för en ALternativ Europapolitk För att ge det stora antalet EU-kritiska kristdemokrater en röst, bildades KALE.   På framför allt följande områden anser vi att EU-anpassaningen och den ökande överstatligheten står i strid med grundläggand[...]
Blogg EU-kritiks bloggare representerar olika politiska grunduppfattningar, men har den EU-kritiska inställningen gemensamt (utom José måhända). Var och en är ansvarig för sin egen text, vi söker dock undvika inrikespolitiska passningar åt varandra. Man kan välja att se alla inlägg från en författare genom att klicka på namnet i höge[...]
Blogg Nu har Tysklands förbundskansler Angela Merkel, med lite hjälp av Portugal på slutet, lotsat EU-ländernas ledare fram till ett beslut om hur EU-länderna ska styras och vilken övergripande politik som ska gälla. Man har lyckats att återuppväcka det förslag till konstitution, som röstades ner av folken i Frankrike och Nederländerna. Smä[...]
Blogg Varför inte sätta lite fart på det nordiska samarbetet? Det officiella nordiska samarbetet kanaliseras genom de båda organisationerna Nordiska rådet och Nordiska ministerrådet. Därutöver finns samarbeten kring Östersjön och kring Barents hav och Nordkalotten. En möjlighet vore att stärka, demokratisera och decentralisera dessa sama[...]
Blogg Cecila Malmström har i princip konstaterat i en rad artiklar och uttalanden att folkomröstningar inte är något för folket. T ex säger hon så i en artikel i Västervikstidningen, där hon presenterar sig i första hand som folkpartist i andra hand som EU-minister. Presentationen är avslöjande – partiet är viktigare än vårt land och EU-[...]
Blogg Det gick vägen! Lissabonfördraget röstades ned. Den brokiga samlingen irländska nej-sägare lyckades. På nej-sidan fanns allt från Sinn Fein, socialister, fackföreningsfolk och gröna gräsrötter till fredsvänner, katoliker, och en tankesmedja med rötterna i företagsvärlden. De besegrade en ja-sida som i stort sett var identisk med de[...]
Blogg Med anledning av LSU:s kampanj Rösta 7e juni. Kalleankaparlamentet är ett minne blott. Eller: Diskussionsklubben är upplöst. Så skulle man lite respektlöst och kaxigt kunna beskriva de senaste årens utveckling i EU-parlamentet. Maktöverföring med sjumilakliv mot Europas Förenta Stater är ett faktum. Oavsett vad man tycker om det, så [...]
Blogg Utan EU som det utvecklats hittills hade vi sannolikt inte haft alla dessa integritetskränkande övervaknings- och kontrollförslag som haglat över oss på senare år.  Och inte någon fildelningsrättegång.  När Tomas Bodström sprang till EU för att få fram datalagringsdirektivet på hösten 2005 så visste han vad han gjorde. Han hade al[...]
Blogg När vallokalerna öppnade för EU-valet höll SVT en inrikespolitisk debatt med riksdagspartiernas partiledare.  En händelse som ser ut som en tanke, och förmodligen också är det. Tanken verkar vara att undvika att ge Sveriges folk en chans att fatta vad EU är.  Jag undrar ibland om man besitter insikten att verkligheten talar för EU-kriti[...]
Blogg Mest glädjande i gårdagens valresultat är framgångarna för de EU-kritiska partierna på Irland och i Storbritannien. Det innebär troligen att Lissabonfördraget kan stoppas genom folkomröstning i de två länderna. Valresultatet i Sverige gav piratpartiet en plats i EU-parlamentet vilket visar att svenska folket inte vill ha avlyssning[...]
Blogg Till Lissabonfördraget alltså. En betydande nyhet, kan man tycka. Söker man på nätet finner man en öronbedövande tystnad från de stora medierna om detta. Det var den enträgne grävaren Gösta Torstensson som gjorde mej uppmärksam på saken. Sen kan man hitta ett pressmeddelande från SSU Stockholm om man letar. Vad är det vi ser här?  [...]
Blogg Sedan några decennier tilbaka har innebörden i den västerländska demokratin väsentligt förändrats.  En gång i tiden handlade det om att kanalisera olika folkliga opinioner och bevekelsegrunder till en öppen debatt inför demokratiska val, vars resultat sedan skulle avspegla de relativa styrkorna hos dessa opinioner.  Man talade om att ly[...]
Blogg Utan någon som helst debatt i media antog riksdagen den 2 juni vad  justitiedepartementet beskriver som omfattande förändringar i Sveriges grundlag, eller regeringsformen. I regeringsformens första kapitel införs en helt ny paragraf 10 som lyder: Sverige är medlem i Europeiska unionen. Sverige delar även inom ramen för Förenta Nation[...]
Blogg I det föregående blogginlägget beskriver Jan-Erik Gustavsson  den tilltänkta grundlagsändringen  som behöver ett beslut till för att bli gällande, ett beslut som enligt lagen ska tas efter valet.   Om denna är det fortfarande dödstyst i medierna, trots att det faktiskt borde vara den allra viktigaste valfrågan.  Varför då?   Gru[...]
Blogg Miljöpartiet håller precis på att omarbeta sitt partiprogram. Här är ett debattinlägg om vad som bör stå om EU i  det nya programmet som jag skrivit för mps partiprogramsblogg. * * * Vi behöver klarspråk om EU Nästa år ska miljöpartiet få ett nytt partiprogram. Här är några saker jag vill att vi tänker på när vi skriver[...]
Blogg Det finns nu en ny webbsida som heter eusverige.se, där man bland annat kan diskutera eu-politiken utifrån den styrande  EU-grundlagstexten.  Alla kan vara med och kommentera enskilda artiklar eller till och med föreslå alternativa skrivningar, viket sker inbakat i själva lagtexten.  Alla som tycker att vi borde ha någon form av europeiskt[...]
Blogg Långsamt, långsamt börjar våra förment professionella stora medier upptäcka EU.  Inför EU-valet sysslade man lika mycket med de nationella frågorna inför det riksdagsval som nu står för dörren.  Detta medförde att folk i allmänhet inte fick chansen att urskilja vad EU-valet handlade om. Nu infaller detta riksdagsval, och medierna[...]
Blogg Så här står det i den statliga utredningen EU på hemmaplan, som presenterades i februari: "Den  grundläggande  kunskap  som  behövs  för  att  medborgaren ska kunna skaffa sig insyn och ha möjligheter att påverka politiken saknas i hög grad. Sådan kunskap handlar t.ex. om en grundläggande förståelse  för  hur  gemensamma[...]
Blogg Här en formulering av en vision för ett kommande decentraliserat EU-samarbete, publicerad i Tidningen Syre Att rädda ett europeiskt samarbete Efter Storbritanniens nejröst och andra kriser i Europa och EU-systemet framstår behovet av en öppen framtidsdebatt om internationella samarbetsformer tydligt. För vår tid kräver internationellt sa[...]

Coding by Campbell & Lilja Web Design