Politik Creeper Politik bloggar

Hur utövas EU-makten?

 

De stora politiska partierna försöker framställa valet till EU-parlamentet den 7 juni som ett val mellan ett rött eller blått EU. Det är falskt. Under 2008 avgjordes totalt 535 ärenden i EU-parlamentet. Bara i två procent av dessa omröstningar (10 st) stod det konservativa blocket klart mot det socialdemokratiska. Inget av dessa tio hade någon större principiell betydelse. Nio av de tio var rena åsiktsyttranden, utan betydelse för lagstiftningen. I ytterligare åtta fall var läget lite oklart. Men även om dessa räknas med blir enigheten förkrossande. I 97 procent av alla slutomröstningar är konservativa, kristdemokratiska, liberala och socialdemokratiska ledamöter i stort sett överens.

 

I EU-parlamentet är kraven på större makt åt EU i allmänhet och åt EU-parlamentet i synnerhet, en överideologi som oftast är starkare än motsättningarna mellan de stora politiska grupperna.

 

....

 

Sveriges möjligheter att påverka EU är försvinnande små. 18 platser av 736. 2,4 procent. Det är Sveriges inflytande i EU-parlamentet. 10 röster av 345 i det lagstiftande ministerrådet. 2,9 procent. EU:s inflytande i Sverige är desto större. Mer än 80 procent av alla nationella lagar stiftas nu i Bryssel. Och beslutens innehåll är starkt reglerade av EU:s fördrag.

 

 

Gösta Torstensson, redaktör Kritiska EU-fakta

Coding by Campbell & Lilja Web Design