Politik Creeper Politik bloggar

Skriv på för folkomröstning om nya EU-grundlagar

Skriv gärna på här - i blå spalten. Nu handlar det om en tidig manifestation inför kommande fördragsändringar, nu när Lissabonfördraget släppts igenom, trots tre folkomröstningsnej för dess politik.  I kravet måste alltså ingå att resultatet ska följas.

 

Här finns en sammanställning över nationella kampanjer för folkomröstning om EU-grundlagen.

 

Men varför ska man folkomrösta om EU-fördrag, vi har ju en riksdag, som fattar beslut åt oss? Nja, folkomröstningar är inskrivet i grundlagen och är en viktig demokratisk möjlighet att ta till i vissa lägen. Sådana lägen är när det dyker upp en stor fråga, som berör folket konkret, som går på tvärs med de vanliga motsättningarna i riksdagen, när en stor fråga inte har diskuterats i den föregående valrörelsen, eller överhuvudtaget kontroversiella stora framtidsfrågor.

 

Det är som när en styrelse inkallar det högsta beslutande organet, sitt föreningsmöte, för att lösa de stora problem, som man inte har mandat att lösa på egen hand. En folkomröstning är folkets föreningsmöte. Och folk - vi - är inte för dumma för att ta ställning till vad som är viktigt för vår framtid.

 

-----

 

Coding by Campbell & Lilja Web Design