Politik Creeper Politik bloggar

Nationella EU-kritiska organisationer

 

Här listas organisationer, med olika typer av kritiska ögon på EU. från sådana som vill att Sverige lämnar Unionen, till sådana som i sin politik har en ambition att begränsa EU:s alltmer ökande makt och breddade ansvarsområden. De listas endast med avseende på EU-politiken.  Samtliga är kritiska till EU:s så kallade demokratiska underskott. Några vill också finna alternativa framtidsvägar för internationellt samarbete, inom eller utom EU. Hela den traditionella politiska skalan representeras, ibland via minoritetsgrupper inom desamma. En del partier är i rörelse mot mer acceptans av det nuvarande EU, men finns ändå med här i kraft av sin historiska roll.

 

 

Partirelaterade (bokstavsordning)

Gröna Partiet

 

Junilistan

 

Kristdemokrater för en ALternativ Europapolitik

 

Miljöpartiet de Gröna

 

Moderata Ungdomsförbundet

 

Piratpartiet

 

Socialdemokratiska EU-kritiker

 

Sverigedemokraterna

 

Ung Pirat

 

Ung Vänster

 

Vänsterpartiet

 

 

Övriga

Folkrörelsen Nej till EU

 

Förbundet Sveriges Småbrukare

 

Transportarbetareförbundet

 

Granskning.eu  av Föreningen för Europeiskt Mellanstatligt Samarbete och den EU-kritiska alliansen EUDemocrats

Coding by Campbell & Lilja Web Design