Politik Creeper Politik bloggar

 

 

Jean Monnet (1888-1979) – allmänt erkänd som den Europeiska Unionens främsta arkitekt – aldrig folkvald, arbetande bakom scenerna i europeisk och amerikansk politik under lång tid. Den Europadag, som numera står i svenska almanackan den 9 maj infördes till minne av den så kallade Schumandeklarationen – ett dokument som Monnet satte i händerna på dåvarande franska utrikesministern Robert Schumann, och som denne presenterade 9 maj 1950. Texten beskrev bildandet av Kol- och Stålunionen, ”som ett första steg mot ett federalt Europa”. Kol- och stålunionen förverkligades 1952 med Monnet som ordförande för dess ”Höga Myndighet” – EU-kommissionens föregångare.

 

 

Se även denna engelska text med italienskt ursprung om Monnet och Kol- och stålunionen

Coding by Campbell & Lilja Web Design