Politik Creeper Politik bloggar

Tips på EU-kritiker att kryssa

 

Detta är ett försök till analys av partiernas och kandidaternas ståndpunkter när det gäller de grundläggande frågorna om EU:s makt, överstaligheten/likriktningen  som princip, det demokratiska underskottet mm.  Var hittar man EU-kritikerna?  Vi tar med de större partier som uppfyller portalens kriterier.  Vi söker sortera i ungefärlig grad av kritik-ordning. Där partiet självt är kritiskt nämns ingen person. Från EU-vänligare partier har vi sökt personer som i olika grad avviker från partilinjen:

 

 

Vänsterpartiet

Partiet som sådant är kritiskt till själva medlemskapet 

 

Junilistan

Partiet vill demokratisera EU och minska dess makt

 

Miljöpartiet

Partiet vill demokratisera EU och koncentrera överstatligheten till vissa frågor, främst miljöfrågor 

 

Piratpartiet

Partiet är motståndare till Lissabonfördraget och det demokratiska underskottet

 

Feministiskt Initiativ

Partiet vill ha fler feminister i Bryssel och en tydligare feministisk röst i Europaparlamentet. - kritiska mot mansdominansen

 

Centerpartiet

vill ha ett "smalare men vassare EU"  - rekommenderad EU-kritiker på listan:  Håkan Larsson (nr 5)

 

Socialdemokraterna

Rekommenderad EU-kritiker på listan: Anna Hedh (nr 5 - kom på 6:e plats via personkryss)

 

Moderaterna

Hon vill ej ha mer makt till eu: Pia Kinhult (nr 9  - kom på 8:de plats via personkryss)

 

Kristdemokraterna

Rekommenderad: Charlie Weimers (nr 19 - kom på 15:de plats via personkryssen)

 

Folkpartiet

är mest för överstatligheten

Coding by Campbell & Lilja Web Design