Politik Creeper Politik bloggar

 

Välkommen till portalen EU-kritik.se!

 

före unionen

Varför?

Numera kommer största delen är våra lagar till på initiativ av EU-kommissionens tjänstemän och utformas av dem. Politiska beslut på alla nivåer härrör till större delen från EU. Långsamt upptäcker svenska media EU-systemets avgörande roll. Men hur går det egentligen till? Och hur kan vi påverka? Den EU-kritiska debatten hörs inte så väl i dag. Och debatten om alternativa framtidsvägar och visioner  (alternativ för EU eller till EU)  hörs nästan inte alls. Den här webportalen vill ändra på detta.

 

Av vem?

Initiativet till sajten kommer från ett numera nedlagt tvärpolitiskt nätverk i Stockholmsregionen, Nätverket för EU-kritik i Stockholms län som beslutade att bygga denna nationella portal, som på senare år inte uppdaterats så ofta och blivit lite mer av en "oberoende" sajt. "Kritik" i EU-kritik står för kritiskt tänkande och kritisk granskning. De initierande medlemsorganisationerna representerade olika vid tiden EU-kritiska perspektiv och är bl.a. stockholmsavdelningarna av miljöpartiet, vänsterpartiet, Nej till EU, samt EU-kritiska centerpartister och kristdemokrater. Skribenter från (m) och junilistan och fackliga inslag fanns också representerade i sajtens blogg. Nätverket som sådant är passivt i dag.  Välkomna att bidra till att öka aktiviteten på olika sätt!

 

Vad?

Här finns, via artiklar och länkar till orginalsajter och orginaldokument, grundlig information om EU och Sveriges nuvarande styrelseskick, som inte  söker skönmåla eller undanhålla obekväma fakta. Här finner man lätt såväl EU:s institutioner och lagar som kritiker av EU-projektet och kommentarer från många olika perspektiv och politiska vinklar. Ett kalendarium finns, som gärna mottar tips på  evenemang med EU-anknytning.  Några kunninga  bloggare har i olika skeden deltagit med reflexioner kring aktuella händelser eller framtidstankar, följ nyheter och debatt kring EU-relaterade frågor mm, (dessa behöver hjälp med uppdatering, hör av dej).

 

 

Var aktiv!

I högerspalten finner du länkar och information som är tll för dej som vill göra något aktivt.  Pröva dina kunskaper om EU och Sveriges demokrati.  Kontakta politiker, media och organisationer här hemma och internationellt. Kommentera bloggarna och våra artiklar, tipsa os s på saker att inkludera ( evenemang, fakta, nyheter, organisationer, bloggare och länkar i övrigt). Och har du en egen grupp eller organisation eller vill bilda en, och vill synas på nätet eller vill göra något aktivt personligen till sajtens fromma, hör av dej! Det går att få en egen sida med ett eget domännamn på portalen, en sida som ni kan uppdatera enkelt själva.

 

Eller ge ett ekonomiskt bidrag till drift och utveckling. Maila admin - at - eukritik.se i sånt fall. Ekonomiskt bidrag till jobbet har hittills givits av (v) och (mp) i EU-parlamentet och av Mp Stockholm samt olika personliga bidrag. Finns det några demokratiskt intresserade sponsorer därute? Hör av er!

 

Goda hälsningar,

Nätverket för EU-kritik i Sthlms Län

 

kontaktpersoner för nätverket var:

Minna Pyykölä, sammankallande

Anders Erkéus, webansvarig och webredaktör

 

 

 

 

(Texterna under "vad är EU" och inledande texter i övrigt är författade av Anders Erkéus, där ej annat sägs. Förbättrings- och tilläggstips mottages tacksamt)

Coding by Campbell & Lilja Web Design