Politik Creeper Politik bloggar

Protektionism- är skydd alltid av ondo?

torsdag 9 april 2009 av Björn von der Esch
björnPå Europaportalens intressanta EU-seminarium i veckan berördes som hastigast “protektionism” . Någon definition gavs inte men man var likväl rörande ense om att protektionism skall bekämpas. Vad är då protektionism? Att stänga landets gränser, införa tullar och kvoter, kräva onödig standardisering och tillståndsprövning och så vidare. Och varför görs det? Ofta för [...]
Skrivet i kategorin Allmänt | 2 kommentarer »

Ekonomer okunninga om Centralbanken

onsdag 20 februari 2008 av Björn von der Esch
På Nationalekonomiska föreningens sammanträde 19 feb redovisades en EU-rapport avseende 10 år med euron. I den efterföljande diskussionen ställdes en fråga angående Europeiska Centralbankens (ECB) ställning som garant för euron. Till en centralbanks maktmedel, t.ex. vår Riksbank, hör att fastställa reporänta, att ha monopol på sedelutgivning, och att [...]
Skrivet i kategorin Allmänt | 9 kommentarer »

Coding by Campbell & Lilja Web Design