Politik Creeper Politik bloggar

Med EU … överallt … om så nykolonialism …

måndag 9 september 2013 av Karl-Erik Lagerlöf

Vi är med i Nato fast vi inte är med, går under Nato-flagg i Afghanistan, deltog i Libyen, samövar i norra Sverige, osv. EU:s beväpnade gränsbevakande organisation Frontex hindrar migranter att komma över havet till Italien, Spanien, Grekland. Tusentals människor – många med flyktingstatus – har drunknat till följd av dessa operationer. Sedan hösten 2009 deltar Sverige med flyg, kustbevakare och poliser i Operation Poseidon som jagar migranter som försöker ta sig från från Turkiet till Grekland. Många afghaner på flykt från hopplösheten i sitt krigshärjade land försöker ta sig den vägen till Sverige.

Sveriges engagemang i EU och Nato gör det svårt i Afrika och Asien att skilja ut oss från övriga Europa och dess handlingar. När västliga oljeföretag exploaterar sönder jordbruk och fiske för miljoner människor i Nigerdeltat står vi knappast i Nigerias ögon helt utanför Väst. Eller när det statliga franska företaget AREVA förstör liv och hälsa för många i Niger genom sin omfattande skyddslösa exploatering av landets uran, då blir det lätt Väst och EU i stort som får bära skulden. Detsamma gäller om de västliga guldföretagen i Mali. Barn arbetar där i gruvor och dagbrott. (You-Tube har filmat nykolonialismen i alla dessa länder). Eller exploateringen av Västsaharas fiske. Där är EU systematiskt med. Och vi är med i EU, även om vi röstar mot fisket och Marockos ockupation.

Genom EU har Sverige blivit utplånat som en egen röst i världen. Det är betydelsefullt att det finns sådana – självständiga – röster, som med ryggen fri kan ryta till om och när världsmoralen håller på att gå över styr.

Skriv en kommentar

Du måste vara inloggad för att skriva kommentarer.

Coding by Campbell & Lilja Web Design