Politik Creeper Politik bloggar

Kommissionen sin egen domare

torsdag 24 maj 2012 av Anders Erkéus

Lissabonfördrget erbjuder en möjlighet för ett antal nationella parlament att ge Kommissionen “gult kort” om de lägger fram förslag som de anser att de inte ska syssla med.  Då ska kommissionen ompröva förslaget - i och för sej utan att behöva lova att göra ändringar i detsamma.  Nu har detta hänt för första gången. Det handlar om Kommissionens försök att ta kommando över reglerna för strejkrätten.   Nu är det så att dessa klagomål är ogiltiga om de inte lyckas hänvisa till närhetsprincipen, alltså att ärendet “bättre hanteras på nationell nivå”.   Så då kan man undra vem som ska avgöra om klagomålen ska godkännas som sådana.    Jo, det är Kommissionen.  Intressant EU-juridik: Den som författat ett förslag ska avgöra om förslaget är godtagbart.

En publicerad kommentar till “Kommissionen sin egen domare”

  1. Hur rimmar ett ”Europas Förenta Stater” med stängda inre gränser? | Nemokrati skriver:

    […] förespråkar dessa båda Herrar Borg och Hamilton detta, till stöd av ett totalitärt antidemokratiskt, antifackligt superstatsbygge, där Tyskland tillåts lägga under sig allt fler länder, […]

Skriv en kommentar

Du måste vara inloggad för att skriva kommentarer.

Coding by Campbell & Lilja Web Design