Politik Creeper Politik bloggar

Diskutera framtiden för europasamarbetet!

fredag 14 juni 2013 av Anders Erkéus

elefant1vitbakgrund.pngDet finns nu en ny webbsida som heter eusverige.se, där man bland annat kan diskutera eu-politiken utifrån den styrande  EU-grundlagstexten.  Alla kan vara med och kommentera enskilda artiklar eller till och med föreslå alternativa skrivningar, viket sker inbakat i själva lagtexten.  Alla som tycker att vi borde ha någon form av europeiskt (eller internationellt överhuvudtaget) samarbete i framtiden kan bidra.  Behövs EU:s nuvarande institutioner? Kan de syssla med andra saker än i dag?  Kan samarbetet demokratiseras?   Går det att skapa ett demokratiskt Europas förenta stater?  Kan man decentralisera EU, kanske förvandla det till något vi aldrig sett förut?  Vilka ämnen ska man syssla med på internationell nivå/europanivå?  Vilken politik, om någon, ska skrivas in i gemensamma överstatliga fördrag?

Spåna, fundera och gå till www.eusverige.se och ta er an elefanten i rummet, som styr en överväldigande majoritet av alla politiska beslut i dag, EU-grundlagstexten!

På sidan finns också, liksom på denna sida,  länkar till  dem som beslutar idag, där man kan söka påverka,  samt lite pedagogiska kartor för att illustrera hur det fungerar i dag mm.

Skriv en kommentar

Du måste vara inloggad för att skriva kommentarer.

Coding by Campbell & Lilja Web Design