Politik Creeper Politik bloggar

I handling prövas tanken

onsdag 30 maj 2012 av gästbloggare

LO ska verka för att det till EU:s fördrag fogas ett socialt protokoll som slår fast att grundläggande mänskliga rättigheter inte är underordnade de ekonomiska friheterna på den inre marknaden. I händelse av konflikt ska mänskliga rättigheter ha företräde. Det beslutade LO-kongressen när man diskuterade EU-frågan. I sitt öppningsanförande flaggade Wanja Lundby-Wedin för att LO tillsammans med Socialdemokraterna ska driva på för att få ett socialt protokoll. Beslut om en gemensam arbetsgrupp ska tas av verkställande utskottet nästa vecka.

Men varför vänta? Bara några dagar efter LO-kongressen ska riksdagen fatta beslut om en ändring av EU:s fördrag för att legalisera inrättandet de så kallade räddningsfonderna för euroländerna (ESM). Vänsterpartiet har lagt en motion som yrkar avslag på fördragsändringen alternativt att ett godkännande villkoras med att EU inför ett socialt protokoll. Om LO och Socialdemokraterna menar allvar med kravet på ett socialt protokoll är det bara att stödja v-motion. I handling prövas tanken. Onsdagen den 30 maj sker omröstningen i riksdagen.

GÖSTA TORSTENSSON

En publicerad kommentar till “I handling prövas tanken”

  1. Hur rimmar ett ”Europas Förenta Stater” med stängda inre gränser? | Nemokrati skriver:

    […] dessa båda Herrar Borg och Hamilton detta, till stöd av ett totalitärt antidemokratiskt, antifackligt superstatsbygge, där Tyskland tillåts lägga under sig allt fler länder, konfiskera deras […]

Skriv en kommentar

Du måste vara inloggad för att skriva kommentarer.

Coding by Campbell & Lilja Web Design