Politik Creeper Politik bloggar

EU-parlamentets styrka och svaghet

måndag 28 oktober 2013 av Anders Erkéus

Som bekant är EU-parlamentet inte som nationella parlament.  Man har inte rätt att fritt  lägga skarpa förslag att lägga fram för medlemsländerna. Man är tvungen att invänta att EU-kommisionen lägger förslag, för att sedan kasta sej över dessa och söka ändra dem, samtidigt som man måste vara överens med ministrarna i Ministerrådet.

Denna något röriga procedur bidrar nog, tillsamans med avståndet, till att de politiska ledarna hemmavid har svårt att styra över vad deras parlamentariker gör, särskilt som de ska samverka med likasinnade från andra länder.  Dessutom och därför finns inte så tydliga ledarskap i de olika parlamentsgrupperna.

Kontentan blir att det finns svagare partipiskor i EU-parlamentet. Det gör att utfall är svårare att förutsäga.   Det kan ses som en styrka, som att EU-parlamentet inom sina begränsade ramar har större utrymme för  att lyssna till opinioner och skapa sej egna ståndpunkter, en mer aktiv demokrati på sitt sätt.    Men denna flexibilitet medför också problem.  De tunga lobbyisterna från industrin har noterat detta och sätter in sina bjudmiddagar och “informationsföredrag” med stor intensitet, vilket kan svänga resultat i deras fördel.   Mest anmärkningsvärt är kanske att Kommissionen utnyttjar detta faktum.  Det går till så att man inte ger sej när man stoppas i parlamentet. Ett förfarande som känns igen i hur Unionen förhåller sej till nedröstning i folkomröstningar.  Man försöker en gång till!   Med en obetydlig ändring, som man överdimensionerar i sin propaganda.

Detta hände till exempel med de så kallade Swiftavtalet,  där USA fick löfte om att ta del av alla större europeiska banktransaktioner under förevändning av den eviga terroristjakten.  EU-parlamentet sa nej, något som länder dem till heder.  Men - Kommissionen kom igen, med ett mycket liknande förslag, som man fick igenom via en intensiv påverkanskampanj, med hjälp av amerikanska lobbyister och hot om hemska följder om man inte släppte igenom det hela.

Ett sätt att undvika det senare torde vara att förbjuda repriser av detta slag från Kommissionen, åtminsone inom ett antal år….

Skriv en kommentar

Du måste vara inloggad för att skriva kommentarer.

Coding by Campbell & Lilja Web Design