Politik Creeper Politik bloggar

Okunskapen om EU = okunskap om Sverige

tisdag 2 februari 2016 av Anders Erkéus

En utredning visar delvis häpnadsväckande okunskaper hos folk som verkligen borde veta, när det gäller hur Sverige styrs idag.  Till exempel vet inte statsvetarstudenter vad kommissionen och parlamentet håller på med. Vad handlar det om?    Kan det höra ihop med de motiv för att inte informera som funnits med sedan den folkomröstning 1994, som vanns via en osedvanligt informationsfri kampanj, som via skrämsel med utanförskap och vädjan till att lita på auktoriteter lyckades få opinionen att sticka upp över 50% under en kort tid runt omröstningen.

Sedan dess har den dåvarande ja-sidan varit väldigt mån om att vi ska “sitta still i båten”  och inte störas av informationer om hur den tveksamt demokratiska EU-processen går till.  Man har inte velat  lyfta fram EU:s roll i många för oss främmande lagar och regler som vi tvingats anta.  Och, vad Nej-sidan visste väl, så är det bästa argumenten mot EU-systemet information om hur det faktiskt går till, med den icke-folkvalda kommissionens  monopol på laginitiativ, med lobbyister myllrande i korridorerna.

Sålunda finns i det politiska etablissemanget och bland de stora medierna en återhållsamhet i att prata klarspråk, för att inte väcka en kritisk opinion. Saken förvärras av att folk som “är trötta på politiken” i största allmänhet inte är intresserade av hur politiken går till i detalj.

Så vi får denna spridda okunskap, vars värsta konsekvens naturligtvis är att ingen orkar eller förmår att komma med förslag till hur systemet skulle kunna reformeras.  För vi behöver naturligtvis ett europeiskt och globalt internationellt samarbete som kan främja en framtida hållbar, stimulerande och inkluderande global utveckling.    Här är förresten ett förslag av undertecknad.    Och för att veta mer om hur EU-Sverige funkar, se www.eusverige.se.

Skriv en kommentar

Du måste vara inloggad för att skriva kommentarer.

Coding by Campbell & Lilja Web Design