Politik Creeper Politik bloggar

Ska EU-kommissionen ge upp om återvinning?

torsdag 11 december 2014 av Anders Erkéus

Nu ska den nya kommissionen skära ner på förslag att lägga fram, för att ta mer hänsyn till närhetsprincipen mm.   Lobbyorganisationen Business Europe vill hjälpa till, och har föreslaget att följande  tas bort, “för att öka konkurrenskraften”:

The targeted proposals are;

  • Gender balance on boards;
  • Revisions to the Safety and Health of Pregnant Workers Directive;
  • The reduction of national emissions of certain atmospheric pollutants;
  • The Circular Economy package of six legislative proposals;
  • The Financial Transaction Tax.

Det verkar nu som om kommissionen köper åtminstone 3:an och 4:an,  alltså de miljörelatrerade förslagen.   Belut kommer om några dagar, och redovisas som kommentar till detta.   Det visas dock att talet om EU som miljöorganisation inte ännu riktigt förverkligats,   till exempel kan framskjutna nationella miljöregler för varor endast undantagsvis  godkännas fortfarande.   Nu har en opinion vaknat kring idén att strunta i att verka för återvinning, vi får se hur det går.

Skriv en kommentar

Du måste vara inloggad för att skriva kommentarer.

Coding by Campbell & Lilja Web Design