Politik Creeper Politik bloggar

Gösta (Hugo) Torstensson avliden

måndag 11 januari 2016 av Anders Erkéus

Detta är Folkrörelsen Nej till EU:s minnesord över Hugo Torstensson, den EU-kritiska rörelsens nestor, ankare och levande uppslagsbok, som gick bort nyligern:

MINNESORD

Hugo (Gösta) Torstensson

Helgen före jul lämnade Gösta Torstensson oss hastigt alldeles för tidigt. Gösta eller Hugo som han ville kalla sig under senare år lämnar ett stort tomrum efter sig. Gösta var en snäll, ömtålig och ibland blygsam människa, men också envis och principfast. Han hade ett outtröttligt engagemang för rättvisa och fred.

Gösta tillhörde i sin ungdom 70-talvänstern. Han arbetade en tid som metallarbetare innan han i början av 90-talet omskolade sig till grafiker och journalist och senare även till mentalskötare. Vid tiden för sin bortgång arbetade han vid Landstingets Ytterå psykiatriska vårdklinik i Farsta utanför Stockholm, en arbetsgivare med vilken han under det senaste året hade en komplicerad och svårartade facklig arbetskonflikt. Denna konflikt påverkade honom både till hälsa och humör.

Med Göstas bortgång har Folkrörelsen Nej till EU förlorat en person som kanske mest av alla har personifierat EU-motståndet i Sverige. Gösta deltog i dåvarande Nej till EGs första kongress 6 april 1991, och var redan från början engagerad i tidskriften Kritiska EU-fakta, Folkrörelsens Nej till EUs ansike utåt. Från mitten av 90-talet var han dess outtröttlige redaktör.

Med sin journalistiska bakgrund hade Gösta förmågan att i artiklar i Kritiska EU-fakta och i annan media sammanfatta vad EU strävade till och gick ut på. Samtidigt hade han så djupa kunskaper och analyser om EU-projektet ekonomiskt, socialt, juridiskt och politiskt att delar av EU-etablissemanget tvingades respekterade honom medan andra fördrog att negligera hans kunskaper.

Redan 1991 publicerade Gösta boken ”Den raka vägen till EG”, som vid genomläsning idag i stort analyserar och bekräftar den händelseutveckling som inträffat efter medlemskapet i EU sedan 1995. Många i det tidiga EU-motståndet inspirerades av denna bok. Därefter har Gösta skrivit flera böcker bl.a. Lärobok om unionen och ett flertal broschyrer. När staten inte självt behagat publicera EUs grundfördrag har han på eget förlag publicerat dessa. Den senaste är ”Europeiska unionens grundlagar efter Lissabonfördraget (Gausta Förlag, 2014).

Med sin bakgrund insåg Gösta fackföreningsrörelsens betydelse för EU-motståndet. Under senare år resulterade detta i ett antal analyser av Lavaldomen och andra EU-domar, direktiv och dess effekter. Gösta sammanfattade dessa i boken EU:s femte frihet – från fackliga organisationer (Gausta förlag, 2014). Inför ett fackligt seminarium i Göteborg 21-22 november 1992 skrev Gösta:

”Skulle Sverige ta steget fullt ut och bli medlem i den planerade Europeiska unionen, kringskärs de demokratiskt tillsatta organens möjligheter ytterligare. I EU ska den ekonomiska politiken enligt Maastrichtavtalet styras av en europeisk centralbank ledd av bankmän utan politisk styrning och demokratisk kontroll. Till varje pris – vad det än kostar i massarbetslöshet och social nedrustning – ska inflationen hållas nere och statsbudgeten vara i balans. Därmed påskyndas välfärdsavrustningen och nyliberaliseringen av samhället”.

Gösta var en outtröttlig kämpe som med sin kunskap fick ett stort kontaktnät. Under det sista året såg han och Riksstyrelsen fram emot folkomröstningen i Storbritannien, och kravet på en ny folkomröstning även i Sverige..

Många människor i hela Sverige har inspirerats av hans gärning och skrivande. Vi sörjer honom mycket och deltar i hans familjs sorg.

Riksstyrelsen Nej till EU

Den som vill stödja Gösta (Hugo) Torstenssons minne kan lämna ett bidrag till Folkrörelsen Nej till EU, pg 433 02 07-4, och/eller till Asylgruppen i Malmö,
pg 59 68 51-6.

Skriv en kommentar

Du måste vara inloggad för att skriva kommentarer.

Coding by Campbell & Lilja Web Design