Politik Creeper Politik bloggar

Bildts europeiska visioner

måndag 23 januari 2012 av Karl-Erik Lagerlöf

Stötte på en gammal artikel. Gammal och gammal. Forntida? Någon som hette Carl Bildt hade skrivit den. I Svenska Dagbladet nyårsafton -96.

”Vill vi åstadkomma något annat än att bara halka efter är det hög tid att vi formulerade vår europeiska vision – och satte det som en nationell uppgift att förverkliga den.”

Och:

”Med medlemskapet i EU avvisade vi utanförskapet och gjorde oss delaktiga i en process vars mål vi vet – en allt starkare freds- och samarbetsordning i Europa – men där stegen ständigt formas. Medlemskapet var inte slutet på debatten om vår plats i Europa – det var snarare början på den verkliga debatten.”

Vidare:

”Att tveka är lätt. Att ta ställning är svårt. Men med tvekan vinns aldrig några framgångar.”

Fortsättningen , det var ju EMU.

Vi gick inte med. Orsaken var – när den formulerades av ekonomiska experter och lyssnande politiker – att EU inte var ett optimalt valutaområde. Länder i periferin kunde råka illa ut. Man satte siffror på det där, konstaterade i enlighet med Lars Calmfors utredning: ”Makroekonomiska chocker och andra störningar drabbar särskilt länder med assymetriska komponenter i sitt näringsliv, dvs. länder som i sin produktionsstruktur skiljer sig på fler punkter än andra från övriga länder inom samma valutaområde. Sverige hamnar där på siffran 81,1 procent jämfört med Tyskland 26,6, Frankrike på 23,7, Nederländerna på 30,2, Österrike på 29,8 och så vidare.”

Trots dessa siffror sa våra ledande politiker ja. Men folket sa nej.

”Med tvekan vinns aldrig några framgångar.”

Jo. Och vi borde också ha varit tveksamma inför Nato. Nu är vi nära lierade och vår ställning som ett neutralt land med en starkt självständig roll i världspolitiken har gått förlorad. Gårdagens rubrik på sidan 8 i Svenska Dagbladet är talande: ”Mobilisering av försvar tar två år”. Vidare: ”Om Sverige i dag skulle hotas militärt så tar det två år att få hela insatsförsvaret krigsdugligt.”

Så långt har det alltså gått med vår självständighet. Vi är helt beroende av Nato, d v s av EU och USA. Och Carl Bildt är vår utrikesminister.

En publicerad kommentar till “Bildts europeiska visioner”

  1. Gunnar Westerberg skriver:

    Tack för dagens samtal i Täby Centrums “Speakers´corner”.
    Nedan följer adressen till Anna Eks blogg på Svenska Freds hemsida.

    Hälsn/Gunnar Westerberg

    http://www.svenskafreds.se/blogg/201202

Skriv en kommentar

Du måste vara inloggad för att skriva kommentarer.

Coding by Campbell & Lilja Web Design