Politik Creeper Politik bloggar

Ett decentraliserat samarbete för framtiden?

tisdag 22 november 2016 av admin
Här en formulering av en vision för ett kommande decentraliserat EU-samarbete, publicerad i Tidningen Syre Att rädda ett europeiskt samarbete Efter Storbritanniens nejröst och andra kriser i Europa och EU-systemet framstår behovet av en öppen framtidsdebatt om internationella samarbetsformer tydligt. För vår tid kräver internationellt samarbete på flera områden, som ekonomi, miljö och migration. De nationella parlamenten [...]
Skrivet i kategorin Allmänt, Alternativ, Lissabonfördraget | Skriv kommentar »

Efter Storbritanniens utträdesröst

fredag 24 juni 2016 av Anders Erkéus
Nu hände det igen.  En majoritet av EU-kritiska medborgare i ett land avvisade ett ganska samlat etablissemang, som ville slå vakt om EU:s befintliga maktstruktur.  Denna gång i form av Storbritanniens beslut om formellt utträde ur EU för att söka ingå en alternativ relation till Unionen.  Jag har faktiskt inte följt debatten i detalj, bara [...]
Skrivet i kategorin Allmänt, Alternativ, Folkomröstningar | 1 kommentar »

Det demokratiska misslyckandet

onsdag 6 april 2016 av Anders Erkéus
Så här står det i den statliga utredningen EU på hemmaplan, som presenterades i februari: “Den  grundläggande  kunskap  som  behövs  för  att  medborgaren ska kunna skaffa sig insyn och ha möjligheter att påverka politiken saknas i hög grad. Sådan kunskap handlar t.ex. om en grundläggande förståelse  för  hur  gemensamma  beslut  fattas  i  unionen,  förståelse för att [...]
Skrivet i kategorin Allmänt, Alternativ | Skriv kommentar »

En ny rörelse för EU-demokratisering

fredag 12 februari 2016 av Anders Erkéus
Den förre grekiske finansministern Yanis Varoufakis presenterade den 9 februari Democracy in Europe Movement 2025 (DiEM 25), ett nätverk för att återdemokratisera Europa. På plats fanns parlamentariker, borgmästare, aktivister och folkrörelsaktiva. Här en video från mötet:  https://www.youtube.com/watch?v=GkWwUG0p89Y.   Oklart lite vad man vill, men ett intressant fenomen.
Skrivet i kategorin Allmänt, Alternativ | Skriv kommentar »

En annan överstatlighet

fredag 14 mars 2008 av Anders Erkéus
Det finns naturligtvis hur många alternativ som helst till den “enda väg” som EU-ledarna vill få oss att vandra i debatt-tystnad. Om man nu vill ha internationella organ med inflytande över ländernas parlament så kan man på olika sätt begränsa den makten. En överstatlig makt borde inte vara permanent och borde inte gälla alla områden, [...]
Skrivet i kategorin Alternativ | Skriv kommentar »

Ge FN makt - decentralisera!

måndag 31 december 2007 av Anders Erkéus
Välj folk till generalförsamlingen - låt församlinges beslut behandlas obligatoriskt i alla medlemsländers parlament - initiativtagande länder kan skicka folk för att presentera förslaget och delta i debatten.  Ett decentraliserat globalt samarbete! Säkerhetsrådet?? Bör på sikt avskaffas, men till en början borde en kvalificerad majoritet i generalförsamlingen kunna köra över [...]
Skrivet i kategorin Alternativ | Skriv kommentar »

Nordiskt samarbete, ett alternativ att utveckla

tisdag 18 december 2007 av Anders Erkéus
Varför inte sätta lite fart på det nordiska samarbetet? Nordiska rådet och Nordiska ministerrådet Det officiella nordiska samarbetet kanaliseras genom de båda organisationerna Nordiska rådet och Nordiska ministerrådet.
Skrivet i kategorin Alternativ | Skriv kommentar »

Coding by Campbell & Lilja Web Design