Politik Creeper Politik bloggar

Ju yngre, desto mer negativ mot euron!

lördag 30 maj 2009 av Folke Schimanski

folke.jpgEnligt den senaste opinionsundersökningen, vilken som vanligt är beställd av Folkpartiet, är nu 47 procent för euron och 44 emot.

Men undersökningen innehåller också intressanta modifikationer. Det är nej-övervikt bland kvinnorna. Ännu intressantare: bland de unga (!) väljarna under 30 år finns ett fortsatt starkt motstånd till euron, medan det är majoritet i samtliga övriga åldersgrupper.

Precis samma gäller i Danmark, där opinionen för euron är i konstant avtagande och alldeles särskilt bland ungdomen.

Skriv en kommentar

Du måste vara inloggad för att skriva kommentarer.

Coding by Campbell & Lilja Web Design