Politik Creeper Politik bloggar

Moms på allt?

torsdag 31 mars 2011 av Anders Erkéus

EU-kommissionen trycker på och vill dra in den gratisarbetande ideella sektorn i momssystemet, för den begränsade penningomsättning man har,  man menar faktiskt allvar med att tanterna som bakar bullar på föreningsmötet ska ta ut moms.  Detta visas av att man har sagt nej till en ansökan från Sverige att ideella verksamheter med verksamheter under en viss omsättning ska undantas från moms.  Nu har man en så kallad grönbok på gång om momsen (första ledet i lagstiftningen), där man vill ha moms på allt,  vård, omsorg, läkemedel, kultur, idrott, miljörörelser, sociala rörelser etc.  Förenkling talat man om. Och visst.  Onyanserade diktatoriska påbud är alltid enklare än en dynamisk demokrati.  Är det det vi vill ha?

Skriv en kommentar

Du måste vara inloggad för att skriva kommentarer.

Coding by Campbell & Lilja Web Design