Politik Creeper Politik bloggar

Storböndernas mänskliga rättigheter

fredag 30 september 2011 av Anders Erkéus

Den intressanta EU-inriktade tankesmedjan  SIEPS  (Svenska institutet för europapolitiska studier) har studerat vad som kan hända när EU-domstolen nu fått en rättighetsstadga att ta hänsyn till.  Det gäller ett fall när några tyska storbönder motsatte sej att deras EU-bidrag publicerades offentligt av delstaten Hessen.  De åberopade paragrafer i Rättighetsstadgan, som handlar om respekt för privatlivet och familjelivet och skydd av personuppgifter.   Detta ställdes mot kraven på öppenhet genom offentlighetsprincip, transparens och tillgänglighet till handlingar.    Domstolen dömde till fördel för storbönderna.  SIEPS-forskarna  finner det lite snävt att man bland annat struntar i att även  Rätten till tillgång till handlingar är inskriven i den nya stadgan.    Resulatet verkar innebära att  EU-domstolen i detta fall använt rättighetsstadgan till att stärka mäktiga ekonomiska intressenters intressen.  Det som handlar om privatlivets helgd i stadgan kom att handla om det ekonomiska intresset att inte granskas när det gäller de bidrag från skattebetalarna som många ifrågasätter, och som det finns många goda skäl att belysa med offentlighetsprincipens ljus.

En publicerad kommentar till “Storböndernas mänskliga rättigheter”

  1. Skydda vård, skola, omsorg – Kräv folkomröstning om Lissabonfördraget i samband med fördragsändringarna i december! | Nemokrati skriver:

    […] AB – Girighet uselt motiv för vård, AB – Krav på EU-utträde kan bli aktuellt igen, EU-kritik: Storböndernas mänskliga rättigheter, Expressen – Kanal Juholt, Expressen2, Expressen – Caremas försvar: Blöjorna vägs […]

Skriv en kommentar

Du måste vara inloggad för att skriva kommentarer.

Coding by Campbell & Lilja Web Design