Politik Creeper Politik bloggar

Om optimala lantbrukare

måndag 18 februari 2008 av Anders Erkéus

I Lissabonfördraget, det nya grundlagsförslaget, hittar man skrivningar som kan användas som praktexempel på det sena industrisamhällets människosyn. Så här ser första målparagrafen för jordbrukspolitiken ut:

Artikel 39

1. Den gemensamma jordbrukspolitiken ska ha som mål att
a) höja produktiviteten inom jordbruket genom att främja tekniska framsteg och genom att trygga en rationell utveckling av jordbruksproduktionen och ett optimalt utnyttjande av produktionsfaktorerna, särskilt arbetskraften,

Detta handlar alltså om bönder som odlar jorden.

Skriv en kommentar

Du måste vara inloggad för att skriva kommentarer.

Coding by Campbell & Lilja Web Design