Politik Creeper Politik bloggar

Kostymen blir större.

måndag 19 januari 2009 av Hanna Löfqvist

hannaMed anledning av LSU:s kampanj Rösta 7e juni.

Kalleankaparlamentet är ett minne blott. Eller: Diskussionsklubben är upplöst. Så skulle man lite respektlöst och kaxigt kunna beskriva de senaste årens utveckling i EU-parlamentet. Maktöverföring med sjumilakliv mot Europas Förenta Stater är ett faktum. Oavsett vad man tycker om det, så får EU-parlamentet en allt större roll att spela. Kostymen blir större.

Det som en gång sades vara ett samarbete länder emellan är nu superstatsambitioner. Det är i högsta grad essensen av det nya Lissabonfördraget, som med stor och bestämd slägga slår sönder pelarsystemet. EU är idag något helt annat än det som en knapp majoritet sa ja till i folkomröstningen 1994. Stora länder som Tyskland, Frankrike och Polen ökar sin makt medan små länder som Sverige, Danmark och Holland får allt mindre att säga till om. Vad många inte heller skänker en tanke, är att EU:s lagar går före medlemsländernas lagar och grundlagar.

EU är – inte att förglömma – en militärallians med en säkerhetsstrategi som ska möjliggöra offensiva ”förebyggande” insatser runt om i världen. Väldigt ofta sammanfaller det när EU:s ekonomiska och politiska intressen anses vara hotade. Lite kolonialt sådär i gammal beprövad anda.

Vi ska inte heller glömma att polisiära och rättsliga frågor flyttas till EU. EU får också en gemensam gränspolis, en polis som ska se till att obehöriga inte äga tillträde, vilket gång efter annan ger absurda och omänskliga konsekvenser för alla dom som är på flykt och söker skydd. Fästning Europa, har blivit ett begrepp.

Med den inre marknaden som motor och konkurrens som det överordnade målet får människor ge vika; får sociala och fackliga rättigheter ge vika. Allmännyttan, public service, presstöd, STIM-ersättningen till musiker, apoteket, systembolaget – allt det här står på tur för omdaning och konkurrensutsättning, helt i enlighet med de spelregler och EU-fördrag som gäller.

Och det är ett obestridligt faktum att EU-parlamentet får utökade befogenheter på många (ett fyrtiotal) områden. Det är inga tramsstycken som kommer att ligga och damma på skrivbordet, utan det rör sig om EU:s budget, invandring och migrationspolitik, polisiära och rättsliga frågor. Bland mycket annat. Inget beslut ska kunna fattas med det ordinarie lagstiftningsförfarandet (som beslutsprocessen kommer att kallas med det nya Lissabonfördraget) utan att parlamentet är med på noterna. Annars faller det. Parlament och ministerråd hand i hand – annars ingen deal.

Slutligen: Där makten finns måste vi också finnas. Vi kan inte lämna walk over till högern. Det är avgörande att det sitter en vänster på plats för att dra det som går att dra, vänster ut. Stoppa högern när det går att stoppa den. Vrida och vända. Vänster ut.

Och som en vänsterpartiets toppkandidater på eu-valslistan, kommer jag att jobba så mycket som det behövs, för att vi ska lyckas.

3 publicerade kommentarer till “Kostymen blir större.”

  1. Datormallen - en tvångströja som utförsäkrar « Nemokrati skriver:

    […] tvångströja föga med socialdemokraterna och dess grundpelare att göra (mer i så fall med de borttagna EU-pelarna). Inte desto mindre är det den som de utstötta nu få ikläda sig på skammens golgatavandring […]

  2. Söndra och härska « Nemokrati skriver:

    […] genom de slopade pelarna öppnar upp för ‘harmonisering’ av […]

  3. Lissabonfördragsamhet ger makt till Extremhögern « Nemokrati skriver:

    […] permanent ordförande kommer att utses, militariseringen fortsätter och pelarna borttages - vilket innebär att EU i fortsättningen beslutar även om sådant, som tidigare varit undantaget […]

Skriv en kommentar

Du måste vara inloggad för att skriva kommentarer.

Coding by Campbell & Lilja Web Design