Politik Creeper Politik bloggar

Som man ropar får man svar

torsdag 23 april 2009 av Folke Schimanski

folke.jpgNu är enligt en Sifomätning majoriteten av svenskarna för ett införande av euron. Men har de tänkt på detta: Den svaga kronan lindrar krisens effekter och gör att Sverige med automatik driver en mer expansiv politik än våra konkurrentländer. Om vi antar att kronans försvagning ligger på tio procent betyder det att svensk varu- och tjänsteexports konkurrenskraft stärks med mer än 150 miljarder. Enbart varuexporten har gynnats med cirka 100 miljarder, skriver tidningen Fokus.

Om Sifo ställt frågan: ”Vill du ha euron även om det innebär minska konkurrenskraft för svensk export och ökad arbetslöshet?” hade svaret säkert blivit ett annat.

Skriv en kommentar

Du måste vara inloggad för att skriva kommentarer.

Coding by Campbell & Lilja Web Design