Politik Creeper Politik bloggar

EU är ett hot mot miljön

fredag 17 september 2010 av gästbloggare

En studie från klimatforskningsinstitutet Stockholm Environment Institute och organisationen Third World Network visar att EU:s miljöbestämmelser är fulla av kryphål och tillåter industrialiserade länder som exempelvis Frankrike att öka sina utsläpp istället för att minska dem.Bland annat finns det kryphål när det gäller markanvändning, kompensationssystem för koldioxidutsläpp och skogskrediter – hur skogens förmåga att ta upp koldioxid kan värderas och handlas. Dessutom är inte det internationella flyget eller sjöfarten inkluderat i EU-bestämmelserna.“Industriländerna har gett löfte om en blygsam minskning av utsläppen, men genom kryphålen kan de i själva verket öka dem väsentligt”, säger Sivan Kartha, en av experterna verksamma vid Stockholm Environment Institute.

En annan studie, som redovisas av nyhetsbyrån Inter Press Service, visar att EU missar praktiskt taget alla miljömål, allt från skydd av biologiska mångfald till förbättrad luftkvalitet i städerna.Enligt studien är det endast 17 procent av de skyddade naturområdena och arterna som har en god skyddsstatus. Gräs- och våtmarker samt kustområden är mest utsatta på grund av klimatförändringar, förändringar inom jordbruket och expansionen av turismen. Dessutom är skyddet av markens biologiska mångfald en fortsatt utmaning. Fiskets exploatering är också ett ständigt hot mot de marina skogssystemen. Omkring 45 procent av alla fiskebestånd inom EU är hotade.Studien visar också att luftkvaliteten i de flesta europeiska städer fortsätter att vara dålig. Nivåerna av ozon och andra skadliga ämnen som svaveldioxid och kväveoxid är fortsatt höga.Resultaten av dessa båda miljöstudier bekräftas också av EU-kommissionen i den senaste utvärderingen av miljöarbetet inom EU, som kom i början av augusti.Där beskriver brysselbyåkraterna att fastän många officiella miljöskyddsprogram lanserats och det har skett framsteg inom vissa områden, “krävs ytterligare ansträngningar, i synnerhet när det gäller förlusten av biologisk mångfald”.EU är inte, och har aldrig varit, en miljöorganisation såsom vissa euroentusiaster tror. Inte minst EU:s inre marknad, med gränslösa transporter och fri rörlighet för miljöskadliga varor, är ett bestående hot mot miljön.

Eva-Britt Svensson,  eu-parlamentariker (v)

Skriv en kommentar

Du måste vara inloggad för att skriva kommentarer.

Coding by Campbell & Lilja Web Design