Politik Creeper Politik bloggar

Den gemensamma tystnaden

måndag 21 februari 2011 av Anders Erkéus

EU:s 27 medlemsländer har som bekant en gemensam utrikespolitik. Det är inte lätt att enas. Och många har ekonomiska intressen i Nordafrika, och gillar stabilitet.  Och medan det moderna livets uppror sprider sej i envåldshärskarnas  domäner hörs avvaktande mumlanden från EU-ledarna, och vi får inte veta om det faktiskt funnits några länder bland dem som kunnat stå upp för den demokratiska grundsynen när frihetsdemonstranternas blod rinner.  Däremot får vi veta att man samtidigt godkänt ett fiskeavtal med Marocko, med rätt att fortsätta svälta ut de lokala fiskarna i det ockuperade Västsahara.

Skriv en kommentar

Du måste vara inloggad för att skriva kommentarer.

Coding by Campbell & Lilja Web Design