Politik Creeper Politik bloggar

EU-regler förstör det svenska kulturlandskapet

onsdag 9 april 2008 av Rune Lanestrand

Följande brev har sänts till Jordbruksdepartementet och Jordbruksverket:

Om EU-förslaget om 50 träd/ha införs kommer inte bara ett av vårt lands vackraste kulturlandskap att försvinna utan också en mycket stor biologisk mångfald.

De av EU beordrade reglerna strider helt med Rio-konventionen från 1992 där vi tillsammans med numera 167 andra stater åtagit oss ett internationellt ansvar att värna om den biologiska mångfalden. Varje land som undertecknat konventionen ska ta fram planer för bevarande och hållbart utnyttjande av biologisk mångfald. Varje art har sina krav på livsmiljö. Hur många träd, vilka träd, träslag, ålder och hävd måste styras av vilka arter som lever i biotopen, liksom deras krav för att överleva och kunna reproducera sig, om de finns på rödlistan eller förväntas komma in på den och om de behöver någon form av hänsyn. EU:s krav strider helt med dessa intentioner.

Den svenska naturbetesmarken har i hundratals år bestått av gräs, örter, busk- och trädskikt med variation i ålder och art och hyser en rik flora och fauna. Den är ett fungerande hållbart ekosystem, en resurs som bibehålls med hjälp av betande djur bl.a. nöt, får och häst. Denna skötsel är en förutsättning för en rik biologisk mångfald och för att nå de uppsatta miljömålen. Med rätt djurslag och rätt anpassat antal djur efter markens beskaffenhet har djuren sin föda här under vegetationsperioden. De naturliga trädbärande betesmarkerna är unika och finns endast i ett fåtal länder i Europa. Förslaget till ändring går stick i stäv med en ekologiskt balanserad betesmark. Vi anser att Jordbruksministern och Jordbruksverket måste få EU att förstå vad de ställer till med.

Varför så rädda för att kraftigt hävda dessa unika värden vilket även våra efterkommande kommer att ha glädje och nytta av i framtiden. När klimatet förändras måste samhället klimatanpassas. Arealen trädbärande naturbetesmarker kommer att få en allt större betydelse och måste i stället öka, när urbanisering, torka, bränder, översvämningar, ökenspridning, försaltning, konstgödsel- och växtgifter gör stora arealer obrukbara.

Rune Lanestrand

miljöansvarig, Förbundet Sveriges Småbrukare

3 publicerade kommentarer till “EU-regler förstör det svenska kulturlandskapet”

 1. Ingetnamn än skriver:

  Hej, saknas det inte en länk där före Om
  ” Följande brev har sänts tillJordbruksdepartementet och JordbruksverketOm EU-förslaget om 50 träd/ha införs ”

  Jag blev intresserad, finns det någon offentlig sajt där jag kan läsa alla “EU beordrade regler” eller EU Direktiv? Jag är lite ny här, men gäller det skog o lantbruk vill jag gärna vara med.

  Annars ska väl våra politiker där nere se till att vi får ett rättvist system. Fixar dom inte det för sina 70′ per månad?

 2. admin skriver:

  Hej,
  EU:s samlade regler, samt några utvalda godbitar hittar du via länkar här på sajten, se EU-Länkar i vänsterspalten! Titta sen under “LAGSTIFTNINGEN”. Hör av dej om du inte hittar.

 3. Katarina Power skriver:

  Bäste Rune Lanestrand!
  Tänk att man äntligen får läsa att någon “klär av” Marit. Har just suttit och läst igenom hennes succé i Malungs KF. Hennes prydliga sätt att komma undan skatt och hennes “Marits Mat”-konkurs, som sonhustrun fick stå för. Såg Elisabet Höglunds intervju med henne i Bryssel. Bara svordomar och en del runda ord. Vilken måttligt representativ tolk i EU för S-e! Lejonborg är upplyst om reportaget och FIB-Kulturfronts granskning fick han kopia på. Ändå kan hon komma tillbaka och okunnigt slå blå dunster i folk och tjäna pengar i EU. Jag vet en som kommer att gå till historien som en stor bluff.
  Katarina

Skriv en kommentar

Du måste vara inloggad för att skriva kommentarer.

Coding by Campbell & Lilja Web Design