Politik Creeper Politik bloggar

“Hela Sverige ska leva” sviker landsbygden

tisdag 18 november 2008 av Rune Lanestrand

runeHar mått “politiskt dåligt” sedan jag i söndags morse fick läsa följande på hemsidan för Folkrörelserådet Hela Sverige ska leva:

 “Lissabonfördraget ger på många sätt en mer demokratisk, tydlig och öppen union, anser Hela Sverige ska leva. Fördraget innebär att besluten fattas så nära medborgarna som möjligt, och att en öppen, tydlig och regelbunden dialog ska föras med det civila samhället. Detta är mycket positivt. Samtidigt är det oroande att befogenheter flyttas från nationell till europeisk nivå. Det försvagar vår nationella suveränitet och möjligheter till lösningar som passar just oss. Men, vi vill lägga till en aspekt, nämligen bestämmelserna om demokratin och vikten av att den lokala nivån ges inflytande.”

 Sedan följer en skrytsam presentation av organisationen;

”Hela Sverige ska levas engagemang finns på den första lokala samhällsnivån, bland de 4 500 lokala utvecklingsgrupper som verkar över hela Sverige. Den deltagardemokrati som dessa grupper representerar kompletterar den representativa demokratin. Denna första lokala samhällsnivå bör stärkas på olika sätt, exempelvis inom samhällsplaneringen och som aktörer i EU-programmen.”

 Inlägget är undertecknat av Karl-Erik Nilsson, ordförande Hela Sverige ska leva,  Staffan Bond och verksamhetschef Karin Wenström, informatör. Kanske inte så konstigt med denna EU-fori och detta fundamentala svek då både Marit Paulsen (v,s,c,fp) och Lena Ek (c) och ingått i styrelsen för det tidigare Landsbygdsrådet.  Skojaren Bo Dockered har varit ordförande. Alla sviker de landsbygdens folk som bär ett mycket starkt motstånd till EU och dess enorma byråkrati. I synnerhet inom jordbruket.

 Folkrörelserådet kryper för Bryssel och propagerar för Lissabonfördraget medan man inte törs ta ställning mot GMO, uranbrytning eller provborrning. Ödesfrågor för landsbygdens folk. Eller så träffande Hans Sternlycke kommenterar på Småbrukarens hemsida: ”Det förstärker bara bilden av den ovanifrånorganisation jag har av Hela Sverige skall leva, som ger ett antal försörjning men profiterar på gräsrötternas gratisarbete.”

 Först instiftar regeringen ett folkrörelseråd som får 12 miljoner om året som partierna och LRF har full koll på. Sedan får detta organ låtsas företräda landsbygdens folk och yttra sig till riksdag och regering.

 Från Hela Sverige ska leva kan makten sedan beställa precis de yttranden och förslag som makten vill ha. Allt för att alla de människor som bor på landsbygden och som kämpar för sin existens inte ska få komma till tals utan bara genom dessa ombud. Där allting silas till en politiskt korrekt soppa medan glesbygdsskolor läggs ned i en ökad takt, busslinjer dras in, postgången försämras, bensinmackar läggs ned och folk tvingas flytta från landsbygden.

 Det Hela Sverige ska leva mest tycks syssla med är alla de mer eller mindre flummiga Leader-projekt som likt uppblåsta suffléer oftast pyser ihop när EU-bidraget är slut.

En publicerad kommentar till ““Hela Sverige ska leva” sviker landsbygden”

  1. Maja Dacke skriver:

    Vem mår inte dåligt?! När man ser och hör vad ‘eliten’ har för sig. Naturligtvis tjänar den på hela EU-affären medan vi små ‘bonnläppar’ och ‘knegare’ får ta alla smällar.

    Det saknas karismatiska ledare för småfolket idag, och alltför många av det senare lyssnar på de ledare som kommer till tals i borgerliga media.

    Personligen är jag för ett enat Europa när det gäller handel, miljö, krim och liknande - på ett samarbetsplan mellan självständiga stater. Och ingen kan övertyga mig om att EU är något bra för småfolket utan bara för dem som har rymligt samvete och möjlighet att sko sig på de maktlösas bekostnad.

    Jag önskar att det fanns en modern anfader Nils idag som kunde samla svenska folket till protest. Trist att det inte …

Skriv en kommentar

Du måste vara inloggad för att skriva kommentarer.

Coding by Campbell & Lilja Web Design