Politik Creeper Politik bloggar

Tillväxten av eurozonens inre handel en myt

lördag 20 juni 2009 av Folke Schimanski

“Varken den inre marknaden eller euron har levt upp till de enorma förväntningar man hyste om att handeln mellan länderna skulle komma att växa kraftigt”, säger professor Tor Eriksson, Nationaløkonomisk Institut på Handelshøjskolen, Aarhus Universitet efter att ha undersökt frågan noga. I förbindelse med lanceringen af euron ansåg de mest optimistiska  att handeln mellan EU-länderna kommer att fördubblas, erinrar han:”Men det har alls inte skett. Beräkningar från länderna inom eurozonen visar 7-10 procents tillväxt av handeln, medan andra visar, att effekten er nästan noll.”

Danmark, vars valuta är knuten till euron, har inte heller vunnit på detta, säger professorn. Ändå har eurons förespråkare i Sverige tjatat om hur mycket handeln skulle öka om vi inför den gemensamma valutan. Kommerskollegiet, vars beräkningar Olle Schmidt (FP) et consortes älskar att hänvisa till, kan alltså ifrågasättas.

Mer härom i http://www.videnskab.dk/composite-2486.htm

Skriv en kommentar

Du måste vara inloggad för att skriva kommentarer.

Coding by Campbell & Lilja Web Design