Politik Creeper Politik bloggar

Skattepengar används att söka lura irländarna

måndag 28 september 2009 av Anders Erkéus

En märklig tid vi lever i.  Inför den irländska reprisomröstningen om Lissabonfördraget har EU-kommissionen spridit en 16-sidig propagandapamflett i alla irländska tidningar. I denna försöker man enligt den mångårige lagspecialisten Jens-Peter Bonde  slå diverse blå dunster i ögonen på väljarna, samtidigt som de flesta väsentliga dragen hos fördraget förtigs, som upprustningskrav, halverad makt för små stater i minsterrådet, alla nya ämnen som Kommissionen själv får initiativmonopol i, mm mm.  Jag hittar pamfletten och finner att den börjar med andra världskriget som vanligt. Man undrar om det någonsin, nu efter drygt 60 år, kommer att komma fram ett annat argument att börja med.

Sen finner man att Kommissionen upprättat en särskild hemsida som heter “EU in Ireland”, där man talar varmt för fördraget. Sådana sidor sakans för alla andra länder verkar det.

Samtidigt finns en stor rädsla för att  andra europeiska medborgare ska “lägga sej i” det irländska valet, för att visa på att den av EU-ledarskapet omtalade och önskvärda alleuropeiska opinionen faktiskt finns. Denna opinion råkar nämligen oftast vara kritisk mot centraliserings- och likriktningsmanin. Så då  brännmärker  man alla försök från berörda väljare som inte fått folkomrösta i sina länder att göra sej hörda i den irländska debatten.  Alltmedan Ryan-air kör runt internationella propagandister i Irland och kommissionen bränner upp  våra skattepengar.   Kampen för ett utdaterat 50-talsfördrag blir allt desperatare, vi hoppas att allt fler irländare orkar se vad som pågår, och inte köper hoten om att hamna utanför, som man fortfarande kör med.  Det är EU-ledarskapet som allmer utdefinierar sej från sina medborgare, och det finns definitivt en gräns för detta.   Undras om inte en “seger”  för Ja-sidan denna gång skulle vara värdig herr Pyrrhus.

En publicerad kommentar till “Skattepengar används att söka lura irländarna”

  1. Tomas Sida skriver:

    […] lag och EU:s policys, lägger sig i folkomröstningen genom att sprida propaganda och köpa annonser är helt uppåt väggarna, men tyvärr slutar det inte där. Wallström kommer också med rena […]

Skriv en kommentar

Du måste vara inloggad för att skriva kommentarer.

Coding by Campbell & Lilja Web Design