Politik Creeper Politik bloggar

Därför vann David Cameron och tory valet

måndag 10 maj 2010 av Rune Lanestrand

Britterna är ett egensinnigt folk och det fällde utslaget i gårdagens parlamentsval. De ogillar EU och globalisering. De vill att parlamentet i London ska bestämma och inte några lyxbetalda kommissionärer i Bryssel. Byråkrater som inte kan ställas till ansvar.

David Cameron har lyssnat till folket och därför vann han valet. Det gick sämst för Nick Clegg som i likhet med de svenska folkpartisterna vill överlämna så mycket makt som möjligt till EU.

Gordon Brown förlorade också på att han inte på allvar vågar ifrågasätta det odemokratiska, överstatliga EU.

Valutgången i England kommer att påskynda avglorifieringen av globaliseringen. Folk i gemen har insett globaliseingsbluffen för länge sedan. Men den politiska eliten och de politiska kommentatorerna i de stora medierna vill inte låtsas om att de har haft fel. Därför undviker de att tala om den verkliga orsaken till Camerons stora valframgång.

Det var Camerons kritiska hållning till, Lissabonfördraget euron och EU:s överstatlighet, en kritisk hållning till den misslyckade globaliseringen och kravet på mer makt till britterna som gav honom gårdagens stora valframgång. Väl medveten om att grunden för en stabil värld läggs i varje land där medborgarna har möjlighet att påverka den förda politiken och även får ta notan då besparingar måste till.

Det går inte som EU nu är inne på att inom ramen för det misslyckade eurosamarbetet flytta ansvaret från Grekland till länder som har skött sin ekonomi bättre. Denna missriktade solidaritet, som nu även Anders Borg talar sig varm för, ger helt fel signaler även till andra lättsinniga regeringar och länder.

Rune Lanestrand

Skriv en kommentar

Du måste vara inloggad för att skriva kommentarer.

Coding by Campbell & Lilja Web Design