Politik Creeper Politik bloggar

Standard & Poor’s - vår högsta makthavare?

fredag 9 december 2011 av Anders Erkéus
Kreditvärderingsfirman Standard & Poor’s hotar med att sänka kreditvärdigheten för EU-länder.  Nu gäller det att förhindra slarviga offentliga investeringar genom att lagstifta om “budgetdisciplin”  i alla lägen, hävdas det.  Mera nedskärningar för att få igång ekonomin!  Häromdagen visades den Oscarsvinnande dokumentären Inside Job på SVT.  I den framgår att den sista instans som syntes fatta [...]
Skrivet i kategorin Allmänt | Skriv kommentar »

Valfriheten?

tisdag 15 november 2011 av Anders Erkéus
Nu diskuteras konsekvenser av upphandlingen av omsorgstjänster. Som oftast styrs reglerna av EU-direktiv.  I upphandlingsdirektiven  (klassiskt   och för infrastrukturtjänster)  som styr hur det ska gå till när stat, kommun och landsting skaffar tjänster förekommer valfriheten som en viktig faktor. Vad som står gäller vilka kriterier som får användas.   Ett av kraven är “att de [...]
Skrivet i kategorin Okategoriserade | Skriv kommentar »

Vad krisen handlar om

lördag 5 november 2011 av Anders Erkéus
Ekonomipristagaren Paul Krugman i International Herald Tribune 2010: ” … Den verkliga historien bakom det europeiska eländet ligger inte i politikernas slöseri men i elitens arrogans – särskilt den politiska elit som drev Europa att etablera en gemensam valuta långt innan kontinenten var mogen för ett sådant experiment.”
Skrivet i kategorin Allmänt | Skriv kommentar »

Storböndernas mänskliga rättigheter

fredag 30 september 2011 av Anders Erkéus
Den intressanta EU-inriktade tankesmedjan  SIEPS  (Svenska institutet för europapolitiska studier) har studerat vad som kan hända när EU-domstolen nu fått en rättighetsstadga att ta hänsyn till.  Det gäller ett fall när några tyska storbönder motsatte sej att deras EU-bidrag publicerades offentligt av delstaten Hessen.  De åberopade paragrafer i Rättighetsstadgan, som handlar om respekt för privatlivet [...]
Skrivet i kategorin Okategoriserade | 1 kommentar »

Dåliga nyheter?

onsdag 7 september 2011 av Anders Erkéus
Tyska författningsdomstolen har beslutat att det folkvalda tyska parlamentet ska ha mer inflytande när det ska betalas ut bankräddarpengar till andra EU-länder.  “Dåliga nyheter” meddelar public serviceradions ekonomiska kommentator.
Skrivet i kategorin Allmänt | Skriv kommentar »

Kampen om GMO-potatisen

torsdag 9 juni 2011 av Anders Erkéus
Greenpeace försöker sprida erfarenheterna från Grekland, Österrike, Luxemburg, Italien och Ungern, där kemiföretaget BASF:s kombination besprutningsmedel med vidhängande GMO-potatis förbjudits.  Nu har man gripits när man sökt blockera ett GMO-potatislager i Norrland.   I  nämnda länder är potatisen förbjuden, men EU-kommissionen har efter starka påtryckningar till sist godkänt den. Det här visar tyvärr var Kommissionens lojaliteter ligger,  [...]
Skrivet i kategorin Allmänt | Skriv kommentar »

Moms på allt?

torsdag 31 mars 2011 av Anders Erkéus
EU-kommissionen trycker på och vill dra in den gratisarbetande ideella sektorn i momssystemet, för den begränsade penningomsättning man har,  man menar faktiskt allvar med att tanterna som bakar bullar på föreningsmötet ska ta ut moms.  Detta visas av att man har sagt nej till en ansökan från Sverige att ideella verksamheter med verksamheter under en [...]
Skrivet i kategorin Allmänt | Skriv kommentar »

Den gemensamma tystnaden

måndag 21 februari 2011 av Anders Erkéus
EU:s 27 medlemsländer har som bekant en gemensam utrikespolitik. Det är inte lätt att enas. Och många har ekonomiska intressen i Nordafrika, och gillar stabilitet.  Och medan det moderna livets uppror sprider sej i envåldshärskarnas  domäner hörs avvaktande mumlanden från EU-ledarna, och vi får inte veta om det faktiskt funnits några länder bland dem som [...]
Skrivet i kategorin Allmänt | Skriv kommentar »

De stora säger till

fredag 18 februari 2011 av Anders Erkéus
Nu har Tyskland och Frankrike pratat ihop sej om eget utspel bakom kulisserna igen, som man sen vill truga på de andra utifrån sin stora maktposition.  Nu handlar det om en gigantisk samordning av inkomstskatter löner pensionsålder och annat som EU ännu inte bestämmer över.   Bland annat vill man att ett antal nyliberala idéer nu [...]
Skrivet i kategorin Allmänt | Skriv kommentar »

Valresultatet och EU

torsdag 23 september 2010 av Anders Erkéus
Det finns en viktig aspekt av valresultatet, som de stora medierna inte berört.  Reinfeldt har tunga skäl att vilja ha en minoritetsregering.  Det är ju nämligen ministrarna som åker till Bryssel och lägger våra - visserligen få - röster i ministerrådet. Och det är ju därifrån de flesta lagarna kommer numera.  Och regeringen behöver inte [...]
Skrivet i kategorin Allmänt | 4 kommentarer »

En blind fläck i valrörelsen.

lördag 11 september 2010 av Anders Erkéus
I det föregående blogginlägget beskriver Jan-Erik Gustavsson  den tilltänkta grundlagsändringen  som behöver ett beslut till för att bli gällande, ett beslut som enligt lagen ska tas efter valet.   Om denna är det fortfarande dödstyst i medierna, trots att det faktiskt borde vara den allra viktigaste valfrågan.  Varför då?   Grundlagen ska vara en gemensam laglig ryggrad, [...]
Skrivet i kategorin Okategoriserade | Skriv kommentar »

Ska vi sakna Wallström?

lördag 22 maj 2010 av Anders Erkéus
Margot Wallström hade ju en särskild kommissionärspost “utan portfölj”,  där hon var en sorts propagandaminister med uppgift att söka få medborgarna välvilligt inställda till Unionen. Denna post avskaffades i den nya kommissionen.  Resultatet kan man skåda på EU:s portal på nätet,  till exempel här. På de flesta sidorna kan man se att EU:systemet jobbar på att [...]
Skrivet i kategorin Allmänt | Skriv kommentar »

Fria rörligheten för kapital

fredag 30 april 2010 av Anders Erkéus
Detta är kanske den viktigaste av de fyra kommersiella friheter som EU:s  lagstiftning grundar sej på.  Friheten handlar, som de andra, huvudsakligen om frihet från de begränsningar, som ett nationellt politiskt system kan vilja införa.  Den är släkt med kravet på självständiga riksbanker och förbudet mot statliga stöd till företag.  Hanterandet av pengarna, och framför [...]
Skrivet i kategorin Allmänt, Lissabonfördraget | Skriv kommentar »

Bojornas fred

torsdag 25 mars 2010 av Anders Erkéus
Euroländerna är ju de som kommit längst i den så kallade integration som ska bevara freden i Europa enligt EU-ideologernas synsätt.  Vad vi ser i dessa dagar är ju att denna likriktning på valutaområdet orsakat påtagliga spänningar.  Den gemensamma valutan och ekonomiska politiken i stort omöjliggör anpassningar som ett mer självständigt land hade kunnat göra. [...]
Skrivet i kategorin Allmänt | Skriv kommentar »

Vem bryr sej om folkvalda?

lördag 2 januari 2010 av Anders Erkéus
Christian Engström i EU-parlamentet uppmärksammar oss på att han ska få sällskap, men att det verkar lite ogenomtänkt hur det ska gå till.  En politiskt insatt vän till mej hade ingen aning om problematiken, så det verkar som om även de svenska medierna legat lågt här.  Det är nämligen så att antalet parlamentariker ökat med [...]
Skrivet i kategorin Allmänt, Lissabonfördraget | 1 kommentar »

Herman tycker till

söndag 6 december 2009 av Anders Erkéus
Vår nye  president?   eller ordförande?   Herman  Van Rompuy höll ett högtidligt tal ivanrompuy.jpg Lissabon 1 dec, när fördraget till sist trädde i kraft.  Studera gärna detta  tal från Herman.   Känns det som om vi har fått en talesman nu. Vem är det “vi” han talar om?   Som [...]
Skrivet i kategorin Allmänt, Lissabonfördraget | 2 kommentarer »

Vår kommissionär?

fredag 20 november 2009 av Anders Erkéus
Cecilia Malmström är regeringens kandidat till EU-kommissionär från Sverige. Det pratas om att  hon ska vara bra på att ta tillvara svenska intressen.    Det verkar som om det sista vi ska informeras om när det gäller EU-systemet är vad kommissionen gör.  Låt oss titta i Lissabonfördraget: Den ska säkerställa tillämpningen av fördragen och av de [...]
Skrivet i kategorin Allmänt | Skriv kommentar »

Övertalningsdemokratin regerar

onsdag 7 oktober 2009 av Anders Erkéus
Sedan några decennier tilbaka har innebörden i den västerländska demokratin väsentligt förändrats.  En gång i tiden handlade det om att kanalisera olika folkliga opinioner och bevekelsegrunder till en öppen debatt inför demokratiska val, vars resultat sedan skulle avspegla de relativa styrkorna hos dessa opinioner.  Man talade om att lyssna på medborgarna, och dessa hade också [...]
Skrivet i kategorin Allmänt, Folkomröstningar, Lissabonfördraget | Skriv kommentar »

Skattepengar används att söka lura irländarna

måndag 28 september 2009 av Anders Erkéus
En märklig tid vi lever i.  Inför den irländska reprisomröstningen om Lissabonfördraget har EU-kommissionen spridit en 16-sidig propagandapamflett i alla irländska tidningar. I denna försöker man enligt den mångårige lagspecialisten Jens-Peter Bonde  slå diverse blå dunster i ögonen på väljarna, samtidigt som de flesta väsentliga dragen hos fördraget förtigs, som upprustningskrav, halverad makt för små [...]
Skrivet i kategorin Allmänt | 1 kommentar »

SSU säger nej - under största möjliga tystnad

tisdag 18 augusti 2009 av Anders Erkéus
andersTill Lissabonfördraget alltså. En betydande nyhet, kan man tycka. Söker man på nätet finner man en öronbedövande tystnad från de stora medierna om detta. Det var den enträgne grävaren Gösta Torstensson som gjorde mej uppmärksam på saken. Sen kan man hitta ett pressmeddelande från SSU Stockholm om man letar. Vad är det [...]
Skrivet i kategorin Allmänt, Folkomröstningar, Lissabonfördraget | 1 kommentar »

Coding by Campbell & Lilja Web Design